Během měsíce července a srpna ordinace od 7,30 hod. Platí i pro odběry krve!!!